Podmínky užití

Podmínky užití serveru MojeNoty.cz

Uživatel provedením registrace souhlasí s níže uvedenými podmínkami a zavazuje se dodržovat veškerá pravidla, která jsou v nich uvedena.


Provozovatelé serveru MojeNoty.cz, dále jen server, poskytují zaregistrovaným uživatelům tyto služby. Jedná se o možnost vkládání jak textového, tak i obrazového obsahu, dále jen příspěvky. Tyto služby jsou poskytovány bezplatně. Provozovatelé si ovšem vyhrazují výhradní právo na smazání příspěvků uživatelů bez jakéhokoliv předchozího upozornění či udáním důvodu.

Provozovalelé dále prohlašují, že registrací nedochází ke zpracování osobních údajů poskytnutých uživatelem a zavazuje se chránit veškeré tyto údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Provozovatelé nejsou povinni prohlížet obsah serveru, ani aktivně vyhledávat skutečnosti a okolnosti prokazující na protiprávní obsah.

Uživatel není oprávněn využívat služeb serveru k jakýmkoliv účelům odporujícím právním předpisům nebo těmto pravidlům. Jedná se zejména o porušování autorských práv u notových zápisů a jejich vlastní interpretaci bez svolení nositele autorských práv.

Uživatel nesmí užívat obsah serveru ke komerčním účelům, nesmí vkládat na server jakoukoliv placenou či neplacenou reklamu a nesmí rozesílat jakýmkoli způsobem spam.